top of page

SERVICEAVTAL

Visste du att du kan dela upp kostnaderna för den mils- eller tidsbaserade servicen genom att teckna serviceavtal.

Nyhet

Du som har en bil som närmar sig tre år kan också förlänga eller teckna ett serviceavtal

Klicka här för priser och mer information

bottom of page