top of page
 

Vi har en flotta av lånebilar som vi erbjuder våra servicekunder att disponera över dagen när din bil är hos oss för service.*

För närmare villkor vänligen ta kontakt med servicerådgivare.

LÅNEBILAR

bottom of page